Wczytuję dane...

Co to jest dioda bypass w panelach fotowoltaicznych

Kontynuując serię wpisów, w których przybliżamy poszczególne elementy składające się na instalację fotowoltaiczną, skupiamy się na diodzie bypass, którą w Polsce nazywa się bocznikującą. Jakie jest jej zadanie?

Dioda bocznikująca – bypass

Zjawisko odwróconej polaryzacji może stać się przyczyną przepalenia ogniwa fotowoltaicznego. Aby wyeliminować to zagrożenie, producenci modułów fotowoltaicznych stosują w swoich produktach diody bypass, czyli bocznikujące. Ich obecność w module przynosi pożyteczny efekt przepływu prądu poza zasłoniętym ogniwem (co może nastąpić chociażby w efekcie załamania pogody, nagromadzenia ptasich odchodów, zasypania liśćmi itp.).

Optymalny przepływ prądu z ominięciem zasłoniętego ogniwa chroni przed odwróceniem polaryzacji, a więc ryzykiem przegrzania, w skrajnych przypadkach przepalenia. Dioda uruchamia się samoistnie, w zależności od modelu i projektu różnica w oświetleniu poszczególnych ogniw musi sięgnąć co najmniej 20%.

  • W przypadku paneli z krzemu krystalicznego stosuje się zazwyczaj 3 diody obejściowe.
  • Większa liczba diod jest teoretycznie korzystniejsza z punktu widzenia pozyskiwania energii, ale to kwestia projektu konkretnego modułu.
  • Znaczenie ma intensywność zacienienia – im słabsze, tym mniejsze straty generuje. Wpływa to zarówno na obniżenie napięcia na module, jak i przepływ prądu.
  • W przypadku modułów cienkowarstwowych – ze względu na specyficzną konstrukcję – używa się zwykle jednej diody bypass.

Jakby wytłumaczyć to możliwie obrazowo? Kilka paneli jest podłączonych szeregowo. Prąd płynący w obwodzie, jest równy prądowi najsłabszego elementu, dlatego napięcie jest zwiększone. Gdyby jeden z paneli został zacieniony, instalacja straci moc – i to dość wyraźnie. Właśnie dlatego diody bocznikujące wprost wyłączają zasłonięty panel, co zmniejsza straty i chroni przed awarią. Teraz widzisz, że diody bypass są bardzo praktycznym elementem panelu fotowoltaicznego. Montuje się je najczęściej w puszkach przyłączeniowych modułu, co pozwala na łatwą wymianę, jeśli zachodzi taka potrzeba. Jeśli masz jakieś pytania na temat diod, lub pozostałych elementów instalacji fotowoltaicznej, skontaktuj się z pracownikami naszego sklepu.