Wczytuję dane...

Czyste powietrze 2.0, Elektrownia Opole i projekty Ministerstwa Klimatu - majowa prasówka

Odmrażanie gospodarki i stopniowy powrót do względnej normalności to stan, którym w drugiej połowie maja żyje cała Polska. Na szczęście, dla branży fotowoltaicznej i wszystkich osób zainteresowanych OZE słońce nie chowa się za chmurą. Powracając z garścią doniesień, patrzymy w najbliższą przyszłość z optymizmem.

 

Ruszył nabór programu Czyste Powietrze 2.0

Od 15 maja prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu Czyste Powietrze 2.0. Dzięki zmienionym zasadom, procedury są jeszcze bardziej uproszczone. Za program odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więc to właśnie na stronie NFOSIGW znajdziesz więcej oficjalnych informacji oraz wytycznych.

Wśród najważniejszych nowości warto wskazać:

  • krótszy czas rozpatrywania wniosków (nie 90, a jedynie 30 dni),
  • prostszy, szybszy do wypełnienia wniosek,
  • możliwość aplikowania o dotację przez Internet,
  • współpracę z sektorem bankowym,
  • możliwość złożenia wspólnego wniosku do programów Czyste Powietrze 0 oraz Twój Prąd.

 

Środki z dotacji można przeznaczyć nie tylko na wymianę starego kotła (tzw. „kopciucha”) i termoizolację budynku, ale również założenie instalacji fotowoltaiczej.

Wcześniejsza edycja programu Czyste Powietrze zakładała jedynie pożyczki na panele solarne. Dziś to dotacja, która – co istotne – nie wyklucza się z dotacjami gminnymi. Na jakie pieniądze możesz liczyć, decydując się na złożenie uproszczonego wniosku? Dotacja może wynieść 20 tysięcy (podstawowy poziom dofinansowania) lub 32 tysięcy złotych (rozszerzony poziom dofinansowania - przy niższym poziomie dochodów).

 

Janów Podlaski – kolejny przykład gminnej dotacji

Dobre wieści płyną z Janowa Podlaskiego, gdzie władze samorządowe ogłosiły dotacje na montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Zgodnie z planem, na terenie gminy ma powstać nawet 676 mikroinstalacji PV.

Program zakłada wkład własny gospodarstw domowych na poziomie kilku tysięcy złotych. To kolejny przykład inwestycji planowanych na najniższym szczeblu podziału administracyjnego Polski. Dzięki oddolnym inicjatywom samorządów, dofinansowania z RPO mogą zostać rozdysponowane w wielu zakątkach kraju. Również z tego względu znajdujemy się w ścisłej czołówce europejskich państw z największym przyrostem fotowoltaiki.

 

Wniosek? Jeżeli dopiero skłaniasz się ku inwestycji w instalację solarną, sprawdź nie tylko zasady przyznawania rządowych dotacji, ale również lokalnych, samorządowych. Wykorzystaj każdą okazję, by zminimalizować koszty własne. Specjaliści szacują, że przeciętna mikroinstalacja zwraca się całkowicie nawet w 5 lat.

 

Nowe przepisy, nowe ułatwienia

Do 29 maja potrwają konsultacje publiczne w sprawie pakietu rozporządzeń zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu. Ze strony internetowej resortu powołanego w 2019 roku można już pobrać projekty w sprawie:

  • wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym,
  • dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych,
  • dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii

Portal GramwZielone.pl zwraca uwagę na zapowiedzi dotyczące bilansowania międzyfazowego. Nowe przepisy mają doprecyzować rozwiązania przyjęte w znowelizowanej rok temu ustawy o OZE. Co warte podkreślenia, prosumenci będą mogli liczyć na dostęp do specjalnej platformy służącej do sprawdzania zużycia energii, rozliczeń itp. Zapewni to większą przejrzystość oraz wygodę. Wszystkie zmiany – po odbyciu konsultacji – zostaną ogłoszone i wejdą w życie po upływie dwóch tygodni.

Jeśli masz uwagi dotyczące projektów – nie wahaj się do nich odnieść! Masz jeszcze czas.

 

Elektrownia Opole otwarta na słoneczną energię

Zgodnie z zapowiedziami PGE, na terenie Elektrowni Opole powstanie farma słoneczna. Jej planowana moc wyniesie 1 MW. W ten sposób wykorzystany zostanie ponad 2-hektarowy teren rezerwowego składowiska odpadów.

To kolejny krok na drodze do realizacji ambitnego planu „Program PV”, zgodnie z którym moc energetyki słonecznej ma wynieść 2,5 GW. Na przykład w Bełchatowie, również na terenie tamtejszej Elektrowni, ma powstać farma o mocy aż 60 MW. Z kolei w Dolnej Odrze inwestycja o podobnym charakterze przyniesie kolejne 125 MW mocy.

Zawsze do Twojej dyspozycji

Nawet w dobie pandemii nie zwalniamy tempa, dokładając cegiełkę do solarnej rewolucji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i nie tylko. Sprawdź aktualny asortyment naszego sklepu internetowego z panelami, falownikami i innymi elementami mikroinstalacji fotowoltaicznych. W razie pytań, nie wahaj się napisać lub zadzwonić.