Wczytuję dane...

Tańsza energia i ulgi podatkowe - fotowoltaika dla rolników

Elektryfikacja wsi całe dekady temu zmieniła oblicze rolnictwa, pozwalając wznieść uprawy i hodowle na zupełnie inny poziom efektywności. Współcześni rolnicy w Polsce, wbrew pozorom, nie martwią się jedynie warunkami pogodowymi czy wahającymi się cenami na skupach. W równym stopniu interesują ich coraz wyższe rachunki (choćby za prąd) czy konieczność rozliczania się z fiskusem. A co ma wspólnego z... fotowoltaiką?

Ustawa sprzyjająca słonecznej energii

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym była po raz ostatni nowelizowana w 2019 roku, stąd pochodzące z niej przepisy są wciąż aktualne i – co prawdopodobne – nie wszystkim dobrze znane.

Artykuł 13 informuje nas, że: „podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: (…) zakup i zainstalowanie (…) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych). Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat”. Dalej w ustawie czytamy między innymi o tym, że traci się prawo do ulgi odsprzedając obiekty i urządzenia lub przeznaczając je na inne cele.

Tyle litera prawa. Ale co to oznacza dla rolników?

Moduły fotowoltaiczne instalowane w gospodarstwach rolnych powinny mieć moc ok. 10kWp (w przypadku niewielkich gospodarstw), ale raczej 15-17 kWp (to moc niezbędna chociażby do wykorzystania w pomieszczeniu służącym przechowywaniu owoców i warzyw). Przy aktualnych cenach koszt instalacji dla niewielkiego gospodarstwa zaczyna się w okolicach 50 tysięcy złotych i idzie w górę – nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Im mniejsze gospodarstwo, tym przez więcej lat można cieszyć się jeszcze wyższymi ulgami. Możliwa jest sytuacja, w której w ogóle nie trzeba zapłacić podatku rolnego (jeśli odpowiada wysokości 25% inwestycji w panele PV).

Wielowymiarowa korzyść dla polskiej wsi

Oprócz możliwości pozyskania ulgi na podatek rolny, istnieją jeszcze inne walory płynące z montażu paneli fotowoltaicznych. Rolnik-płatnik VAT może odliczyć 23%. Wreszcie: ceny energii w całym kraju sukcesywnie rosną. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ceny energii elektrycznej wzrosły o kilkadziesiąt procent. Stąd poszukiwanie potencjalnych oszczędności jest naturalnym odruchem. W zaledwie kilka lat inwestycja w nowoczesne panele FV zwraca się całkowicie, a możliwość bycia prosumentem energii daje wieloletnią perspektywę oszczędności.

Wreszcie: rolnicy decydujący się na zakup nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych wspierają ochronę środowiska. Im więcej naturalnej energii na polskiej wsi, tym lepiej dla wszystkich! Dlatego warto zainteresować się najlepszymi technologiami solarnymi polecanymi dla małych, średnich i dużych gospodarstw rolnych. Zwłaszcza, że państwo wspiera ulgami energooszczędnych gospodarzy.